Här är en sammanfattning av tävlings-pm.

Här kan du ladda ner den i pdf-format.

Tävlingens namn
Nalovardo Fatbike Race (NFBR)

Arrangör
Sorsele Skidklubb, ansluten till SCF

Sanktion
Tävlingen är sanktionerad av SCF enligt stadgar för MTB XC Tävling

Start- och målplats
Nalovardo dalstation

Tävingsbana
Nalovardo dalstation-Borgjaur-Nalovardo toppstuga-Bjätterbacken-Laisälven-Laisviken-Nalovardo dalstation
Preparerad skoterled genom fjällskogsreservat, över fjällplatå, längs älvdal
Banlängd: 24 km
Höjdmeter: 480 m

Tävlingsbanans skick påverkas starkt av väder och vind oavsett hur välpreparerad den är. Perfekta förhållanden kan inte garanteras.

Gemensam start och tävlingsbana
Fatbike Damer/ Herrar
Övriga cyklar Damer/ Herrar

Definitioner
Fatbike = cykel med 3.8” däck eller större
Övriga cyklar = cykel med mindre däck än 3.8”

Startavgift
Till och med 28 februari: 300 kr
1-9 mars: 350 kr
Efteranmälan i tävlingssekretariatet på tävlingsdagen: 400 kr

I startavgiften ingår
Försäkring
Vätskeservice
Sjukvård
Enkel fika vid målgång
Dusch, bastu
Försäkring
Grundskydd ingår med 20 kr i startavgiften enligt SCFs villkor och stadgar

Avbokning
Startavgiften återbetalas endast vid sjukdom och uppvisande av läkarintyg

Cyklistens/cykelns utrustning
Cyklisten skall bära hjälm
Cykeln ska vara utrustad med broms

Nummerlapp
Nummerlapp ska fästas väl synligt på både ryggen/ryggsäcken och cykelstyret

Vägöverfart
Deltagare ska iaktta försiktighet vid korsande av bilväg. Passerande bil har företräde

Tävlingsjury
Tävlingsledare och banchef samt en (1) deltagare som utses vid deltagarmötet startdagen kl. 10.30

Registrering
Nalovardo dalstuga kl. 09.00-10.00

Deltagarmöte
Startområdet kl. 10.30
Tävlingsinformation
Presentation av tävlingsstab
Val av deltagare till jury

Start
Startprocedur: Klungstart, alla deltagare startar samtidigt
Starttid: kl. 11.00

Prisutdelning
Priser utlottas kl. 14.00-16.30. ”Först i mål väljer först”

After-bike
Dalstugan fram till kl. 16.30

Deltagarlista
Preliminär startlista publiceras 1 mars på www.nfbr.se

Slutlig startlista finns tillgänglig i tävlingssekretariatet startdagen efter kl. 10.00 när registrering och efteranmälningar är klara

Förbehåll
Arrangören förbehåller sig rätten att
ändra bansträckning om väder och andra förhållanden inte möjliggör planerad bansträckning
anpassa eventet efter andra rådande omständigheter

Övrigt
Samtliga tävlande, funktionärer, åskådare deltar/närvarar på egen risk

Denna TÄVLINGS-PM är upprättat 180301
Reservation för smärre ändringar och/eller tillägg som kan bli aktuella