Vi vill tacka alla deltagare i NFBR som deltagit i vår utvärdering. Här kommer resultatet av den. Överlag kan vi notera att racet får bra betyg, men att det förstås finns saker som går göra bättre.

Totalt har 29 respondenter svarat, återigen stort tack för detta!

Här hittar du en pdf med grafer!