Enligt SCF regelverk för motionslopp Mtb xc.

Registrering

30 Mars 2019 kl 9-10. Dalstugan Nalovardo.

Plats

Plats Start och mål sker vid Nalovardo skidanläggning 15 km från Sorsele- Väg 363 från Sorsele mot Ammarnäs.

Karaktär

Trampad snöled, skejtspår/ skoterled genom fjällskogsreservat, över fjällplatå, längs med älvdal. Avslutar med en 1,5 km stigning.

Klasser

 • Fatbike Damer Skogsbanan/ Fjällbanan
 • Fatbike Herrar Skogsbanan/ Fjällbanan

Klassdefinitioner

 • Fatbike- cykel med 2 st 3.8” däck och större är tillåtet.

Startprocedur

Klungstart, damer, herrar separat

Prisutdelning

Pris lottas ut i alla klasser.

Avbokning

Startavgiften återbetalas endast vid sjukdom och uppvisat läkarintyg.

Sanktionering

Tävlingen är sanktionerad i SCF enligt stadgar för Mtb XC tävling.

Försäkring

Deltagare ingår med 20 kr i startavgiften för alla startande, enligt SCF villkor och stadgar. Personlig försäkring rekommenderas, tex “Startklar” hos Folksam.

Huvudarrangör

Sorsele SK är medlemsförening i SCF och eventet är således försäkrat genom medlemskapet.

Startplats

Genom att ditt För och Efternamn finns som betalmeddelande blir du registrerad och garanterad en startplats. Bekräftelse på din bokning skickas ut som returnerat email. Skärmdump eller utskrift av din inbetalning accepteras som kvitto och kan med fördel tas med till starten (inget krav).

Registrering

Vid ankomst till Nalovardo söker du dig till sekretariatet i Dalstugan och anmäler dig till start. Ditt namn finns där i startlistan och du blir tilldelad ditt startnummer och får din nummerlapp.

Förbehåll

Arrangör förbehåller sig rätten att:

 • ändra bansträckning om väder och förhållande inte möjliggör planerad bansträckning
 • anpassa eventet efter rådande omständigheter
 • om nödvändigt ändra i ovanstående beskrivningar
 • publicera deltagares namn och bostadsort i ev deltagare och genomförandelista

Ingår

 • Vätskekontroller
 • försäkring
 • fika
 • preparerade uppmärkta banor
 • sjukvårdsteam
 • duschmöjligheter, mm.

Övrigt

Tävlingsbanans kondition påverkas starkt av väder och vind oavsett hur välpreparerad den är. Inga garantier för perfekta förhållanden garanteras.

Enligt personuppgiftslagen har deltagare rätt att inte bli publicerad i tex listor, ljudupptagning eller bild. Det är dock deltagarens ansvar att upplysa arrangör om att deltaga inkognito.