Vi har lagt ut kartan i bloggen, men för att lätt hitta den lägger vi den här också. Pilarna visar riktningen på racet.

Bansträckning karta

Här har du också vår områdeskarta