Här är en kort sammanfattning om läget och vi är stolta och presentera ett rykande färskt deltagar-pm.

Nedanstående text kan du ladda ner och läsa i sin helhet här.

Loppets namn Nalovardo Fatbike Race (NFBR).

Arrangör Sorsele Skidklubb, ansluten till SCF.

Sanktion Loppet är sanktionerat av SCF enligt stadgar för MTB XC Tävling.

Start- och målplats Nalovardo dalstation

Banor

Fjällbanan: Nalovardo dalstation-Borgjaur-Nalovardo toppstuga-Bjätterbacken-Laisälven-Laisviken-Nalovardo dalstation. Preparerad skoterled genom fjällskogsreservat, över fjällplatå, längs älvdal. Banlängd: 27 km Höjdmeter: 530 m

Skogsbanan: Nalovardo dalstation-Borgjaur-Nalovardo dalstation. Preparerad skid- och skoterled genom fjällskogsreservat. Banlängd: 10 km Höjdmeter: 210 m

Banornas skick påverkas starkt av väder och vind oavsett hur välpreparerade de är. Perfekta förhållanden kan inte garanteras.

Starttider Fatbike Damer: Kl. 10.15 Fatbike Herrar: Kl. 11.00

Definition Fatbike = cykel med 3.8” däck eller större.

Deltagaravgifter Anmälan on-line senast 190322: Fjällbanan: 300 kr, Skogsbanan: 200 kr

Efteranmälan on-line 190323-190329 och på plats i sekretariatet under arrangemangsdagen: Fjällbanan: 400 kr, Skogsbanan: 300 kr
I deltagaravgiften ingår Försäkring Vätskeservice Sjukvård Dusch, bastu Tombolalott

Försäkring Grundskydd ingår med 20 kr i startavgiften enligt SCFs villkor och stadgar.

Avbokning Deltagaravgiften återbetalas endast vid sjukdom och uppvisande av läkarintyg.

Cyklistens/cykelns utrustning Cyklisten skall bära hjälm. Cykeln ska vara utrustad med broms.

Nummerlapp Nummerlapp ska fästas väl synligt på både ryggen/ryggsäcken och cykelstyret.

Omkörning Kommando vid omkörning: “Kommer till vänster” Den som passeras håller till höger.

Förbud Cykling i klassiskt skidspår längs Borgjaurvägen är förbjudet.

Vägöverfart Deltagare ska iaktta försiktighet vid korsande av bilväg. Passerande bil har företräde.

Registrering Nalovardo dalstuga kl. 09.00-09.45

Deltagarmöte Startområdet kl. 09.45

Start Startprocedur: Klungstart, alla deltagare startar samtidigt. Starttid: Damer kl. 10.15, Herrar: kl. 11.00

Repdragning Deltagare som inte passerat nedanstående plats/banpunkt senast vid angiven tidpunkt måste avbryta deltagandet och på egen hand återvända till start/målområdet.

Nalovardotoppen (se bankarta): Kl. 12.30 Lairovägen (se bankarta): Kl. 13.30

Prisutdelning Målsättningen är kl. 14.30. Exakt tid meddelas under dagen via speaker.

After-bike Dalstugan under hela eftermiddagen.

Deltagarlista Preliminär deltagarlista publiceras 25 mars på www.nfbr.se.

Slutlig deltagarlista finns tillgänglig i tävlingssekretariatet startdagen efter kl. 09.45 när registrering och efteranmälningar är klara.

Genomförandelista Genomförandelista publiceras efter arrangemangets genomförande på www.nfbr.se.

Förbehåll Arrangören förbehåller sig rätten att ändra bansträckning om väder och andra förhållanden inte möjliggör planerad bansträckning och att anpassa eventet efter andra rådande omständigheter.

Övrigt Samtliga tävlande, funktionärer, åskådare deltar/närvarar på egen risk.

Arrangören dokumenterar arrangemanget med foton och filmproduktion.

Deltagare som ej samtycker till att arrangören publicerar deltagarens namn, bild-, film- eller ljudupptagning med deltagaren ska meddela detta till tävlingssekretariatet senast 30 min före tävlingsstart.

Denna DELTAGAR-PM är upprättad 190325. Reservation för smärre ändringar och/eller tillägg som kan bli aktuella.