Här kan du läsa årets tävlingspm

Loppets namn

Nalovardo Fatbike Race (NFBR).

Arrangör

Sorsele Skidklubb, ansluten till SCF.

Sanktion

Loppet är sanktionerat av SCF enligt stadgar för MTB XC Tävling.

Start- och målplats

Nalovardo dalstation

Banor

Fjällbanan:

Nalovardo dalstation-Borgjaur-Nalovardo toppstuga-Bjätterbacken-Laisälven-Laisviken-Nalovardo dalstation.

Preparerad skoterled genom fjällskogsreservat, över fjällplatå, längs älvdal.

Banlängd: 27 km

Höjdmeter: 530 m

Skogsbanan:

Nalovardo dalstation-Borgjaur-Nalovardo dalstation.

Preparerad skid- och skoterled genom fjällskogsreservat.

Banlängd: 9 km

Höjdmeter: 210 m

Banornas skick påverkas starkt av väder och vind oavsett hur välpreparerade de är. Perfekta förhållanden kan inte garanteras.

Starttider

Fatbike Damer: Kl. 09.45

Fatbike Herrar: Kl. 10.30

Definition

Fatbike = cykel med 3.8” däck eller större.

Deltagaravgifter

Anmälan on-line senast 200313:

Fjällbanan, motionsklass 350 kr inkl lott (efteranmälan 450 kr)

Fjällbanan, tävlingsklass 450 kr inkl lott (efteranmälan 550 kr)

Skogsbanan: motionsklass 200 kr inkl lott (efteranmälan 300 kr)

Efteranmälan on-line 200314-200320 och på plats i sekretariatet under arrangemangsdagen:

I deltagaravgiften ingår

Försäkring

Vätskeservice

Sjukvård

Dusch, bastu

Tombolalott

Försäkring

Grundskydd ingår i startavgiften enligt SCFs villkor och stadgar.

Avbokning

Deltagaravgiften återbetalas endast vid sjukdom och uppvisande av läkarintyg.

Cyklistens/cykelns utrustning

Cyklisten skall bära hjälm.

Cykeln ska vara utrustad med broms.

Nummerlapp

Nummerlapp ska fästas väl synligt på både ryggen/ryggsäcken och cykelstyret.

Omkörning

Kommando vid omkörning: “Kommer till vänster”

Den som passeras håller till höger.

Förbud

Cykling i klassiskt skidspår längs Borgjaurvägen är förbjudet.

Vägöverfart

Deltagare ska iaktta försiktighet vid korsande av bilväg. Passerande bil har företräde.

Registrering

Sekretariatet, Nalovardo dalstuga kl. 08.30-09.15

Deltagarmöte

Startområdet kl. 09.15

Start

Startprocedur: Klungstart, alla deltagare startar samtidigt.

Starttider: Damer kl. 09.45, Herrar: kl. 10.30

Hänvisning

Deltagare som inte passerat nedanstående plats/banpunkt senast vid angiven tidpunkt hänvisas till genvägar för att sedan fullfölja loppet till mål.

Nalovardotoppen (se bankarta): Kl. 12.00

Nalbergsmyran (se bankarta): Kl. 13.00

Prisutdelning

Målsättningen är kl. 14.00. Exakt tid meddelas under dagen via speaker.

Utlottningspriser

Podium och premier (prispengar) endast i tävlingsklass

After-bike

Dalstugan under hela eftermiddagen.

Deltagarlista

Preliminär deltagarlista publiceras 16 mars på www.nfbr.se.

Slutlig deltagarlista finns tillgänglig i tävlingssekretariatet startdagen efter kl. 09.15 när registrering och efteranmälningar är klara.

Resultatlistor

Resultatlistor publiceras efter arrangemangets genomförande på www.nfbr.se.

Förbehåll

Arrangören förbehåller sig rätten att ändra bansträckning om väder och andra förhållanden inte möjliggör planerad bansträckning och att anpassa eventet efter andra rådande omständigheter.

Force majeure

Arrangören kan tvingas ställa in arrangemanget på grund av force majeure. Det kan tex. gälla vid extrema väderförhållanden, naturkatastrof, krig, myndighetsbeslut eller annan omständighet som ej kunnat förutses och över vilken arrangören ej råder. Coronaviruset (COVID-19) omfattas också av force majeure. Arrangören följer här rekommendationer från UCI, Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet och regeringen. Om arrangemanget ställs in pga force majeure återbetalas inte den erlagda deltagaravgiften.

Övrigt

Samtliga tävlande, funktionärer, åskådare deltar/närvarar på egen risk.

Arrangören dokumenterar arrangemanget med foton.

Deltagare som ej samtycker till att arrangören publicerar deltagarens namn och/eller bild med deltagaren ska meddela detta till tävlingssekretariatet senast 30 min före tävlingsstart.

Denna TÄVLINGS-PM är upprättad 200307 och uppdaterad 200312.

Reservation för smärre ändringar och/eller tillägg som kan bli aktuella.

———————